EcoKrabicky

Hoteliéři k autorským poplatkům

Hoteliéři k autorským poplatkům

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá rozhodnutí ÚOHS o porušování pravidel na ochranu hospodářské soutěže ze strany kolektivního správce autorských práv tím, že vybíral poplatky za pokoje, které nebyly obsazeny, a tudíž zde nemohlo ani docházet k šíření a užívání autorských děl.

 

Tento argument zastávala AHR ČR vždy v minulosti a byl také důvodem, proč prosazovala a nakonec i prosadila zpřesnění a úpravu autorského zákona při projednávání poslední vládní novely tohoto zákona.

 

Hotelový pokoj bez hostů, ilustrační fotografie

 

"V této záležitosti jsme opakovaně upozorňovali, že nedává logicky smysl, aby host nebo samotný hoteliér platil za jakoukoli službu nebo produkt, který nejenže nechce, ale hlavně není schopen jej konzumovat. Stejně tak je tedy absurdní platit autorské odměny tam, kde nemohlo k jejich užití dojít, protože nebyl obsazený," uvedl prezident AHR ČR Václav Stárek.

 

AHR ČR vždy striktně argumentovala ve prospěch zohledňování obsazenosti jako jednoho z elementárních parametrů, které je nutné brát v úvahu při ujednání o výši smluvní odměny autorům a namítala bezdůvodnost opuštění postupu aplikovaného samotnými kolektivními správci do roku 2008 včetně, kdy obsazenost hotelových pokojů standardně uznávali a zohledňovali.

 

Na televizi se nikdo nekoukal, OSA přesto chtěla poplatky

 

AHR ČR pozitivně argumentovala pro legislativní změny související s výslovným zakotvením parametru obsazenosti (četnosti využití) hotelových pokojů v rámci novely autorského zákona z roku 2014. Tyto změny se podařilo prosadit.

 

Ve vztahu ke kolektivním správcům práv autorských zastupuje asociace již mnoho let plně své členy a sjednává hromadnou kolektivní smlouvu. Z tohoto titulu také v průběhu několika let neakceptovala platby přesahující obsazenost a tyto rozporovala, čímž ušetřila členům část finančních prostředků, které by měly pro kolektivní správce charakter bezdůvodného obohacení.

 

Prázdný hotelový pokoj, ilustrační fotografie

 

AHR ČR obecně vítá zpřehlednění výběru autorských odměn a přiblížení způsobu jejich kalkulace a výše reálné hodnotě pro uživatele děl. Je třeba zásadně odůvodnit výši požadovaných odměn nejen za přístroje v hotelových pokojích, ale i ve veřejně přístupných prostorách, jako jsou recepce, lobby, restaurace apod. Nelze rovněž bez dalšího vycházet z toho, že jakýkoli rozhlasový či televizní přístroj má vliv na výši ceny hotelové či restaurační služby.

 

AHR ČR očekává, že toto rozhodnutí povede, a již samotné řízení podle jejího názoru vedlo, k větší standardizaci vztahů mezi kolektivními správci a uživateli děl. Asociace je také přesvědčena, že má být placeno pouze za službu, která je poskytnuta konkrétnímu uživateli děl, byť prostřednictvím jiného zařízení (hotel, restaurace), nikoli za pouhou, nikdy nevyužitou možnost.

Redakce GastroJobs.cz

Zdroj: AHR ČR

Fotografie: ilustrační pod licencí C00

 

Dosavadní vývoj kauzy

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal pokutu 10,67 milionu korun za zneužití dominantního postavení. Svazu ji uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za postup v letech 2008 až 2014, když požadoval po ubytovacích zařízeních platbu za přijímač v pokoji i v případě, že v něm nebyl nikdo ubytován. Pokuta zatím není pravomocná. 

 

"OSA se s obsahem prvostupňového rozhodnutí seznámil a s jeho závěry se neztotožňuje. Právní analýzy, kterými OSA disponuje, obsahují silné argumenty svědčící tomu, že ÚOHS dospěl k nesprávným právním i skutkovým závěrům. Ostatně, obsazenost pokojů ubytovacích zařízení nezohledňují ani zahraniční kolektivní správci“, řekl Roman Strejček, předseda představenstva OSA. OSA proto podal proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad k předsedovi ÚOHS. Celé řízení tedy ještě nebylo skončeno.

Používáním webu společnosti Solution Factory, s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookie.