Rozjezd

Gastro Is Not Dead

ClouDesign

EcoKrabicky

Dopis podnikatelských organizací premiérovi

Dopis podnikatelských organizací premiérovi

V Praze dne 6. dubna 2020

 

Vážený pane předsedo vlády, 

oceňujeme Vaše vyjádření, týkající se možnosti otevření některých typů obchodů a služeb. I my jsme přesvědčení, že nastal čas se tomuto tématu aktivně věnovat a shodnout se na jasném a dlouhodobém plánu, jak postupně navrátit život v České republice do normálních kolejí. 

 

Po diskusi s významnými členy Hospodářské komory ČR, především se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a také s Asociací hotelu a restaurací chceme deklarovat naši připravenost účastnit se prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb včetně nastavení a zavedení přísných hygienických a epidemiologických opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách. Obracíme se proto Vaším prostřednictvím na vládu ČR s následujícími návrhy: 

 

1) Žádáme vás, aby byla v tomto týdnu předložena k diskusi se zástupci obchodu a služeb pravidla pro postupné otevírání obchodů, služeb a gastronomických podniků. Uzavřené obchody a gastronomické služby mají vysoké náklady pro ekonomiku a relativně nízký efekt ohledně šíření nemoci, pokud se budou striktně dodržovat a vymáhat navržená hygienická opatření.

 

2) Očekáváme, že v období po Velikonocích vláda postupně otevře provozovny obchodů, služeb a gastronomických podniků. Návrh struktury a členění dalšího postupu z naší strany je přílohou této výzvy. Jsme připraveni ji s Vámi obratem detailně projednat. 

 

3) Předpokládáme, že vláda formuluje jasná pravidla, která budou platit bez výjimky pro všechny otevřené obchody a služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Námi navrhovaná klíčová pravidla jsou přílohou této výzvy a jsou založena na jejich plošné aplikovatelnosti a jednoduché vymahatelnosti s cílem omezit možný přenos nákazy. 

 

4) Varujeme před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které obchodníci a restauratéři nejsou s to na místě řešit a které jsou v rozporu se žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách provozoven – tedy zabránění shlukování a prodlužování pobytu.

 

5) Vyzýváme, aby vláda uvedené kroky připravila se zástupci dotčených sektorů a věnovala pozornost přesné definici pravidel a jejich jasné a dostatečně účinné komunikaci. Zároveň předpokládáme, že vláda bude připravena vymáhat nápravu tam, kde bude docházet k porušování zavedených pravidel, a to včetně udělování sankcí. 

 

6) Očekáváme, že vláda během dubna zveřejní jasná hygienická provozní pravidla pro výrobní a kancelářské provozy. 

 

Vážený pane předsedo vlády, oceňujeme zájem vlády na co nejrychlejší normalizaci života v České republice a na minimalizaci ekonomických škod v situaci, kdy se zřejmě podařilo nárůst počtu nakažených zbrzdit. Jsme plně připraveni na věcnou diskusi nad našimi návrhy tak, abychom nastavili smysluplná a efektivní pravidla. 

 

Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR, v. r.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, v. r.

Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací, v. r.

 

Návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení (pdf na stránkách AHR)

Používáním webu společnosti Solution Factory, s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookie.